Opinie o książce

Objawienia "Matki Słowa" w Kibeho

Książka zgłębia tajemnice objawień maryjnych w Kibeho w latach 80-tych XX wieku w sposób kompletny i przenikliwy. Na szczególną uwagę zasługują rozmowy z widzącymi Alphonsiny, Nathalie i Marie Claire. Polecam tę lekturę wszystkim zainteresowanym.

Paweł Różewski

Bardzo ciekawe opracowanie tych wyjątkowych wydarzeń, które były pierwszymi uznanymi przez kościół objawieniami na kontynencie afrykańskim. Głęboka teologiczna analiza ks. Jakackiego sprawia, że książka Objawienia Matki Słowa w Kibeho to ważna pozycja w mojej biblioteczce.

Anna Rec

Ks. Andrzej Jakacki SAC

Autor

ks. Andrzej Jakacki SAC

Ksiądz pallotyn i misjonarz. Urodził wie w 1963 roku w Ostrołęce. Został wyświecony na kapłana 9 maja 1992 roku. Przybył do Rwandy 2 października 1995 roku i przez dziesięć lat (1996-2006) pracował w duszpasterstwie parafialnym tego kraju.

W latach 2006-2009 studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w instytucie teologii dogmatycznej, w którym przy katedrze teologii ikony, pod kierunkiem prof. Dr. hab. Karola Klauzy 26 maja 2009 roku obronił prace doktorską pod tytułem Dogmatyczny wymiar orędzia objawień maryjnych w Kibeho (Rwanda, 28.11.1981 – 28.11.1989).

Od 2009 roku jest wykładowcą teologii dogmatycznej (eklezjologii, mariologii i ekumenizmu) w wyższym seminarium duchowym w Nyakbanda (Rwanda) i redaktorem naczelnym rwandyjskiej wersji międzynarodowego przeglądu teologicznego COMMUNIO.

Kontynuuje jednocześnie badania nad objawieniami w Kibeho we współpracy z wizjonerką Nathalie Mukamazimpaka.

Fragmenty z książki

Fragmenty książki Objawienia Matki Słowa w Kibeho.

Obawa Maryi o świat.

[…] Wydaje się, że wołanie o cierpienie zbawcze było istotnym elementem przemawiającym za mariofanią w Kibeho. Całe te objawienia tłumaczą w jakimś sensie obawę Maryi o świat. Niespotykana kumulacja złe na świecie, między innymi w Rwandzie, mogły spowodować, że bariera smutku i przemilczeń Bolesnej Matki została przekroczona. «Niewiasta» (Ga 4, 4) i Nowa Era (KK 63), Ta, która posiada wyjątkową rolę w całych dziejach Zbawienia, próbuje długo przemilczać i ukrywać swój ból z powodu «tajemnicy bezbożności» (2 Tes 2, 1-12), aż wreszcie wypowiada się w mariofanii.

Może należy rozumieć objawienie w Kibeho jako czas szczególnego nawiedzenia, swoistego kairosu, interwencji Bożej oczekującej radykalnej odpowiedzi człowieka, dziewica, która, ongiś «[…] działań z nim[Jezusem] cierpienia krzyża» odsłaniając przez Nathalie tajemnicze powołanie, wyjaśnienie, ze oczekuje od niej wyjaśnienia, że «[…] miłość tkwi w cierpieniach […]».

Są nieraz takie pokłady nagromadzonego zła, niepewności, gdzie tylko pokuta, konkretnych ludzi może odnowić ten świat. I dlatego powołani są niektórzy z chrześcijańskiej wspólnoty braterstwa by służyć całości rodzaj ludzkiego. Przez różne znaki akceptują oni powoli Bożą logikę zbawczą, w której odczytują iż «jeśli wszystkie inne drogi zawodzą, pozostaje im jeszcze królewska droga zastępczego cierpienia u boku Pana» […].

Misja rozpowszechniania Różańca do Siedmiu Boleści w Polsce

Różaniec w wersji z objawień maryjnych w Kibeho.

Różaniec do 7 Boleści w Polsce

W Polsce odmawiany jest Różaniec do Siedmiu Boleści w wersji z objawień maryjnych w Kibeho. Cotygodniowa transmisja modlitwy z Parafii w Gdańsku-Jelitkowie. Różaniec poprzedza wstęp. Zachęcamy do napisania swoich próśb do Matki Bożej w komentarzu przed i w trakcie transmisji.

Jeśli modlisz się na „Różańcu do Siedmiu Boleści” i rozważasz głęboko jego tajemnice, znajdziesz siłę, która potrzebna jest do nawrócenia z grzechu i przemiany Twojego serca – z posłania Matki Słowa z Kibeho, Rwanda 1981-1989.

Na żywo z Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku odbywa się w każdy wtorek o g. 17:15 i jest transmitowany na żywo na platformie YouTube.
Subskrybuj nasz kanał: @ParafiaJelitkowo

Kup teraz, otrzymasz różaniec gratis.

Kupując książkę Objawienia „Matki Słowa” w Kibeho otrzymasz bezpłatnie Różaniec 7 Boleści.

PLN 72.00 PLN 49.00

jeśli kupisz teraz.

Kup teraz, otrzymasz różaniec gratis.