ks. Andrzej Jakacki SAC

Ksiądz pallotyn i misjonarz. Urodził wie w 1963 roku w Ostrołęce. Został wyświecony na kapłana 9 maja 1992 roku. Przybył do Rwandy 2 października 1995 roku i przez dziesięć lat (1996-2006) pracował w duszpasterstwie parafialnym tego kraju.

W latach 2006-2009 studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w instytucie teologii dogmatycznej, w którym przy katedrze teologii ikony, pod kierunkiem prof. Dr. hab. Karola Klauzy 26 maja 2009 roku obronił prace doktorską pod tytułem Dogmatyczny wymiar orędzia objawień maryjnych w Kibeho (Rwanda, 28.11.1981 – 28.11.1989).

Od 2009 roku jest wykładowcą teologii dogmatycznej (eklezjologii, mariologii i ekumenizmu) w wyższym seminarium duchowym w Nyakbanda (Rwanda) i redaktorem naczelnym rwandyjskiej wersji międzynarodowego przeglądu teologicznego COMMUNIO.

Kontynuuje jednocześnie badania nad objawieniami w Kibeho we współpracy z wizjonerką Nathalie Mukamazimpaka.