Modlitwa Różańca do Siedmiu Boleści, w wersji z objawień maryjnych w Kibeho.

Modlitwa wstępna:

Boże mój, ofiaruję Ci ten Różaniec do Siedmiu Boleści na Świętą Chwałę Twoją i na uczczenie Twojej Świętej Matki, rozważając i dzieląc z Nią jej Boleść. Błagam Cię, udziel mi żalu za grzechy, które popełniłem, pomóż mi być mądrym i pokornym, jak powinienem, bym mógł otrzymać wszystkie odpusty, które są z nim związane.

Akt żalu za grzechy:

Panie, żałuję za wszystkie grzechy, które popełniłem przeciw Tobie, ponieważ wprowadzają mnie one w niezgodę z Tobą i oddzielają mnie od Ciebie, Który utrzymujesz mnie przy życiu i Który ciągle przychodzisz mi z pomocą; żałuję za nie, ponieważ to one spowodowały zabicie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego miłujesz. Ojcze, zbaw mnie od nich, nie chcę ich powtarzać, chcę do Ciebie należeć. Amen.

Zdrowaś Maryjo /3x/

„Matko Miłosierdzia, przypominaj nam każdego dnia o Męce Jezusa” /1x/

Siedem Boleści:
„Ojcze nasz ….” / 1x / „Zdrowaś Maryjo ….” / 7x /

  1. Starzec Symeon mówi Dziewicy Maryi, że miecz boleści przeszyje jej Serce.
  2. Ucieczka Jezusa do Egiptu.
  3. Boleść Serca Maryi w czasie zaginięcia Jezusa.
  4. Dziewica Maryja spotyka Jezusa niosącego Krzyż.
  5. Dziewica Maryja przy Krzyżu Jezusa.
  6. Dziewica Maryja otrzymuje Ciało Jezusa w swoje ręce.
  7. Dziewica Maryja składa Ciało Jezusa do grobu.

Na koniec każdej boleści mówimy:

„Matko Miłosierdzia, przypominaj nam każdego dnia o Męce Jezusa”

Modlitwa na zakończenie:

„Królowo Męczenników, Twoja dusza została doświadczona w oceanie Boleści, błagam Cię, przez wzgląd na łzy, jakie wylałaś w czasie tego misterium, racz udzielić mi i wszystkim grzesznikom doskonałego żalu”. ΑMEN.

„Serce Dziewicy Maryi niezmiernie
Boleściwe i Niepokalane, módl się za
nami, którzy się do Ciebie uciekamy” / 3x /